Pinergia

energia

Ara resulta que el sol te propietari

By / Notícies / Comentaris tancats a Ara resulta que el sol te propietari

Fa pocs dies el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat l’esborrany del Reial Decret (RD) que ha de regular l’autoconsum a l’estat espanyol. Aquesta és una llei tan esperada com temuda pel sector, ja que es preveia que aquesta llei establís el marc legal per tal de fer inviable l’autoconsum domèstic d’energia. Un cop publicat l’esborrany, es pot afirmar que aquest compleix amb escreix els rumors i les expectatives (negatives) que havia generat.

Amb l’argument que tots els usuaris que estiguin connectats a la xarxa elèctrica han de col·laborar solidàriament als seus costos, aquest esborrany estableix, entre altres, les següents mesures per a l’autoconsum:

  • S’ha de pagar el peatge d’utilitzar la xarxa elèctrica.
  • S’ha de pagar l’anomenat popularment impost al sol. És a dir, s’ha de pagar per l’energia generada a la instal·lació pròpia.
  • L’ús de bateries també està penalitzat econòmicament.
  • L’electricitat que la instal·lació aboca a la xarxa s’ha de regalar al sistema.
  • Les instal·lacions que es desconnecten de la xarxa amb interruptors o equivalents també se’ls ha d’aplicar aquest decret.

Aquestes mesures impliquen que el període d’amortització de la instal·lació sigui molt més llarg (pot passar de 8 a 25 anys), i en alguns casos fa la inversió directament inviable.

Un cop esbossats els efectes de la llei, s’ha d’analitzar la premissa inicial que diu que tots els usuaris de la xarxa elèctrica han de col·laborar solidàriament als seus costos. En primera instància, aquesta afirmació pot semblar raonable i fins i tot justa. No obstant, si hom s’endinsa en el funcionament del mercat elèctric espanyol, s’adona que el secretisme i la obscuritat regnen en la determinació d’aquests costos del sistema. En base a aquesta manca d’informació, moltes entitats vénen anunciant des de fa temps que en aquest costos s’hi carreguen els beneficis milionaris que tenen les grans elèctriques en l’explotació de centrals elèctriques totalment amortitzades, entre altres.

Així es pot concloure que un cop s’ha justificat que la premissa inicial no és certa, les mesures que introdueix l’esborrany de RD tampoc tenen justificació. És per això que des de PINERGIA, com molts actors del sector energètic, creiem que aquest esborrany de reial decret és totalment injustificat i només persegueix mantenir els beneficis de les grans empreses elèctriques en depriment del benefici comú del conjunt dels consumidors d’electricitat.

autoconsum_antisistema