Pinergia

QUI SOM?

En els seus orígens, PINERGIA neix fruit de les inquietuds dels seus fundadors davant del model energètic i de gestió forestal actual. La força motriu que ens ha unit per crear PINERGIA és la voluntat de contribuir a fer una societat més participativa i més justa, centrant-nos en els àmbits energètic i ambiental. És per això que ens hem constituït com una cooperativa, perquè creiem que els canvis importants han de venir des de la societat, per respondre a les necessitats de la societat, i no imposats des de les elits.

LA COOPERATIVA                      LES PERSONES

coope2