Pinergia

Gestió Ambiental

Des de PINERGIA creiem que l’àmbit energètic i l’àmbit ambiental en els entorns rurals han d’anar intrínsecament lligats. És per això que oferim serveis de gestió ambiental, que van des de la gestió forestal de propietats públiques o privades fins a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental.

La gestió ambiental inclou:

  1. Plans de gestió ambiental (ISO 14001).
  2. Agenda 21: Som partidaris d’impulsar plans d’acció per a la sostenibilitat, regint-nos amb la metodologia i elaboració d’Agendes 21.
  3. Elaborem informes d’avaluació de l’impacte ambiental per a ens públics i privats (AIA).

iso-14001-2015