Pinergia

Què fem?

A PINERGIA estem especialitzats a oferir serveis energètics i ambientals. Aquesta unió ve justificada pel model energètic descentralitzat que es defensa des de PINERGIA. Creiem que un model descentralitzat s’ha de basar en el fet que la producció i el consum d’energia siguin tan propers com sigui possible, tot aprofitant els recursos energètics de cada territori. No obstant això, aquest aprofitament de recursos s’ha de fer d’una manera racional i assegurant la sostenibilitat del model, tant per a les persones com per al medi ambient. En aquesta línia, oferim els serveis següents:

Telecomunicacions.

Estalvi i eficiència energètica.

Instal·lació d’energies renovables.

Subministrament de biomassa.

Gestió ambiental.

proyecto